Minőségpolitika

Termékeink

Kedves Partnereink!

Az ELA SOLUTIONS Kft. ügyvezetése – a társaság hosszú távú gazdaságos működésének biztosítása mellett – alapvető céljának tekinti az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány előírásai szerint kiépített minőségirányítási rendszer működtetését, tanúsíttatását és eredményességének folyamatos fejlesztését.

Célunk a vevői bizalom megtartása és növelése. Ennek érdekében az általunk gyártott termékeket és kereskedelmi szolgáltatásokat szabályozott módon, folyamatosan fejlesztett minőségirányítási rendszer keretein belül végezzük.

Munkák során arra törekszünk, hogy a társadalmi, a tulajdonosi, a vevői és a dolgozói elvárásoknak egyaránt megfeleljünk, illetve termékeink és szolgáltatásnyújtásunk minősége megbízhatóan elégítse ki vevőink igényeit.

Célunk a vevői elvárások teljes körű megismerése annak érdekében, hogy termékfejlesztési tevékenységünket a mindenkori vevői igényekhez igazítsuk.

Célunk egy olyan beszállítói hálózat működtetése, amely a gyártáshoz és a kereskedelmi tevékenységhez szükséges anyagokat és szolgáltatásokat megfelelő minőségben biztosítja a kívánt határidőre.

A megfogalmazott és kinyilvánított minőségpolitikánkat alkalmassági szempontból folyamatosan vizsgáljuk. Az évente kitűzött minőségcéljaink megvalósítását rendszeresen értékeljük.

A társaság valamennyi dolgozóját a minőségpolitikában megfogalmazott célok megismerésére, munkafolyamataiba való integrálására, valamint folyamatos optimalizálására ösztönzi. Minden dolgozó kötelessége a minőségpolitikában megfogalmazott célok megismerése, ezek eléréséért legjobb tudása szerinti munkavégzés, a termékek minőségének folyamatos javításában történő aktív részvétel.

Elkötelezettek vagyunk a minőségpolitikával összhangban történő, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő működés biztosítása mellett.

„Minőség és Megbízhatóság” – erre törekszünk!